Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rewitalizacja Gminy Kraśnik

loga

 

 

      Gmina Kraśnik przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2022. Program rewitalizacji będzie stanowił kompleksową strategię działania na rzecz wyprowadzenia ze stanu kryzysu i degradacji zdiagnozowanych obszarów wiejskich, złożoną ze wzajemnie powiązanych projektów rewitalizacyjnych. Każdy z projektów będzie odpowiadał zdiagnozowanemu obszarowi problemowemu i wyznaczał kierunek działań w tym zakresie. Program rewitalizacji będzie stanowił podstawę dla działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i inwestycyjnych podejmowanych na rzecz mieszkańców zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym, które będą wzajemnie zsynchronizowane. Będzie narzędziem, które pozwoli skoncentrować działania w wyznaczonych obszarach i skierować je do zagrożonych grup społecznych. Jednakże w celu zapewnienia spójności społecznej i przestrzennej, działania będą miały szerszy charakter i będą włączały całą społeczność lokalną.

Etapy przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji:

I. Diagnoza:

1. Analiza negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy Kraśnik (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji oraz kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym);

2. Analiza innych negatywnych zjawisk: gospodarczych oraz przestrzenno - funkcjonalnych;

3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego, czyli obszaru, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz występowaniem co najmniej jednego z innych negatywnych zjawisk;

4. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji, czyli obszaru, który cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk , stanowiącego nie więcej niż 20% powierzchni gminy i zamieszkałego przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

II. Opracowanie katalogu narzędzi rewitalizacyjnych, odpowiadających zdiagnozowanym problemom na obszarze rewitalizacji;

III. Konsultacje społeczne;

IV. Przygotowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kraśnik do roku 2022;

V. Uchwała Rady Gminy Kraśnik o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kraśnik do roku 2022;

VI. Wpisanie Programu do rejestru Programów Rewitalizacji, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;

VII. Wdrożenie, monitoring i ewaluacja Programu.

 

 


 

zaproszenie1

 - zaproszenie do pobrania wersja *.pdf

 


 

 

Ankieta - rewitalizacja w gminie Kraśnik:

- wersja do pobrania *.pdf

- wersja do pobrania *.doc

 


 

 

Fiszka projektu rewitalizacyjnego:

 

- wersja do pobrania *.pdf

- wersja do pobrania *.doc

 


 

Zaproszenie na debatę publiczną nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

 - zaproszenie

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Zdalna Szkoła

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1