Ogłoszenia

I N F O R M A C J A

o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonych w Stróży – Kolonii,

gm. Kraśnik, przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy
ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik
http://www.krasnik.bip.lublin.pl/został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminny Kraśnik.

Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dn.27.02.2019 r. do 20.03.2019r. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach 7.30 - 15.30.

 

-Wójt Gminy Kraśnik-

 

- Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Kraśnik z dn. 27.02.2019 r.

- Załącznik nr 1 mapa z oznaczeniem lokalizacji gruntu do wydzierżawienia.

- Załącznik nr 2 wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia.

I N F O R M A C J A o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonych w Stróży – Kolonii, gm. Kraśnik, przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Kraśnik, dn. 14.01.2019 r.

I N F O R M A C J A

o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonych w Stróży – Kolonii,

gm. Kraśnik, przeznaczonych do wydzierżawienia

 

      Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy
ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik
http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminny Kraśnik.

   Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dn. 16.01.2019 r. do 07.02.2019r. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach 7.30 - 15.30.

 

-Wójt Gminy Kraśnik-

 

- Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Kraśnik z d. 14.01.2019 r.

- Załącznik nr 1 mapa z oznaczeniem lokalizacji gruntu do wydzierżawienia.

- Załącznik nr 2 wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2019 roku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2019 roku.

     Podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2019 roku” oraz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie w/ w programu.

     Uwagi i opinie należy składać pisemnie wg załączonego formularza w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 13, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 07.02.2018 r., lub przesłać na podane niżej adresy:

  1. 1)adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  2. 2)numer faksu884 37 87,
  3. 3)adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

Uwagi i opinie z datą wpływu po 7 lutego 2019 roku nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Kraśnik

- Zarządzenie 3./2019 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 11 stycznia 2019 roku          

- Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2019 roku”

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2019 roku

- Formularz konsultacji

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: ,,Rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Kraśnik w miejscowości Słodków Drugi"

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych

BANER 600x400 2

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2018 roku".
Dokumenty źródłowe:
1. Zapytanie ofertowe pobierz.pdf
2. Formularz ofertowy poieirz.pdf
3. Umowa pobierz.pdf

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r

   Zarządzenie Nr 2/K/2018 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 

zarządzenie pobierz.pdf

Zawiadomienie Wojewody Lubelskiego z dn. 12.01.2018 r

    Wojewoda Lubelski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji, że z dniem 1 stycznia 1999 r., nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie ewidencyjnym 0014-Słodków Trzeci, oznaczona jako działki projektowane nr 377/2 o pow. 0,0077 ha oraz nr 814/1 o pow. 0,0066 (powstałe odpowiednio w wyniku podziału działek nr 377 o pow. 0,41 ha oraz nr 814 o pow. 0,87 ha), zajęta pod drogę publiczną, stała się z mocy art. 73 ust. I ustawy z dnia 13 października I 998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zmianami) własnością Powiatu Kraśnickiego.

 

czytaj więcej.........

Program opieki nad zwierzętami ogłoszenie

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2018 roku.

Wójt Gminy Kraśnikpodaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2018 roku”oraz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie w/ w programu.

Uwagi i opinie należy składać pisemnie wg załączonego formularza w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 13, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 12.02.2018 r., lub przesłaćna podane niżej adresy:

  1. 1)adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  2. 2)numer faksu884 37 87,
  3. 3)adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

 

- Zarządzenie 3/2018 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 09 stycznia 2018 roku 

- Projekt Uchwaływ sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2018 roku”

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2018 roku

- Formularz konsultacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r.

Dokumenty źródłowe:

1. Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert publicznych w 2018 .r przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pobierz.pdf

2. Ogłoszenie pobierz.pdf

3. Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  pobierz.pdf

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Zdalna Szkoła

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1