Struktura organizacyjna

   URZĄD GMINY KRAŚNIK  23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 24, tel. 81 8843427, fax 81 8843787, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    bip

Struktura organizacyjna

Wójt Gminy

81 826 41 60

Sekretarz Gminy

81 826 41 61

Skarbnik Gminy

81 826 41 63

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu

81 826 41 65

stanowisko pracy ds. pracowniczych i archiwum zakładowego

oraz kancelaria urzędu

81 884 34 27

stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy

81 884 35 84

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW  

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy

81 826 41 63

stanowisko pracy ds. obsługi kasy

81 826 41 64

stanowisko pracy ds. księgowości

81 826 41 64

stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

81 826 41 64

stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych

81 825 23 95

stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji

81 825 23 95

stanowisko pracy ds. podatku od środków transportowych, ulg podatkowych i pomocy publicznej

81 825 23 95

stanowisko pracy ds. ewidencji opłat za wodę i ścieki, wydawania zaświadczeń

81 825 23 95

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC - Wójt Gminy

81 826 41 60

z-ca kierownika USC

81 825 23 38

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 

 

stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, spraw społecznych, promocji i kultury oraz stypendiów szkolnych

81 826 41 62

stanowisko pracy ds. inwestycji kubaturowych i gospodarki przestrzennej

81 826 41 62

stanowisko pracy ds. inwestycji liniowych i drogownictwa

81 826 41 62

stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych i ochrony przeciwpożarowej

81 825 23 38

stanowisko pracy Radcy Prawnego 81 826 41 61

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 

Kierownik Referatu

 

Stanowisko pracy ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki mieniem,

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami,

 81 884 35 84

Komunikaty

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Więcej…

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

Wójt Gminy Kraśnik      

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 ze zm.)

 ogłasza otwarty konkurs

ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Więcej…

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

Urząd Gminy proponuje Państwu wpisanie się do bazy osób chętnych do uzyskiwania ważnych informacji.

Więcej…
Wszystkie komunikaty

Solary Etap II

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik - Etap II

solar logo 1

Czytaj więcej...

Dowody Osobiste

Dowody Osobiste: Unieważnienia

dowód

Czytaj więcej...

 

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP