Druki do pobrania

Druki do pobrania

INFORMACJA PUBLICZNA

Wniosek o udostępnienie dokumentów z obrad sesji / posiedzeń komisji [opis]

 

SPRAWY PRACOWNICZE

Wniosek o wydanie świadectwa pracy [opis]

 

Z zakresu Rejestru Wyborców [opis]

Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A i B 

Wniosek o skreślenie z Rejestru Wyborców   

Deklaracja o obywatelstwie

Wniosek o udostępnienie rejestru

Z zakresu spraw wojskowych

Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego   [opis]

 

FINANSE I PODATKI

 

Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych IL   [opis]

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych IN   [opis]

Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych DR   [opis]

Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych DL   [opis]

Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN   [opis]

Dane o nieruchomościach rolnych ZR

Dane o nieruchomościach leśnych ZL

Dane o nieruchomościach ZN

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1    [opis]

Załącznik do deklaracji DT-1   DT-1/A

Ulga ustawowa w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów   [opis]

Ulga ustawowa w podatku rolnym – inwestycyjna   [opis]

Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty   [opis]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu gruntów na terenie gminy, o płaceniu podatku oraz nie zaleganiu w opłacaniu należności podatkowych   [opis]

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU  NAPĘDOWEGO
  WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

Druki formularzy deklaracji i informacji podatkowych, obowiązujące od 1 lipca 2019 roku: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Uchwała XII/72/2019 w sprawie okrślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kraśnik na rok 2020.

Uchwała XII/71/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Kraśnik z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kraśnik na rok 2017 - obowiązuje w 2018 roku.

Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy Kraśnik z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Kraśnik.

Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych IR   [opis]

GOSPODARKA KOMUNALNA - dodatki mieszkaniowe

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   [opis]

załącznik do wniosku: Deklaracja o dochodach

załącznik do wniosku: Oświadczenie o stanie majątkowym

załącznik do wniosku: Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

załącznik do wniosku: Zaświadczenie o wysokości dochodu z zakładu pracy

załącznik do wniosku: Potwierdzenie przez zarządcę nie zalegania z opłatami czynszu lub kosztów zarządu

 

OŚWIATA

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego [ opis ]

 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości [ opis ]

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów RS-6131 [ opis ]

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie* psa / psów* rasy uznawanej za agresywną [ opis ]

 

 Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Kraśnik z dnia 18 marca 2011 r.

 - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kraśnik na lata 2011-2014

 Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta gminy Kraśnik z dnia 22 lutego 2012 r.

 - Załącznik Nr 1 - Wniosek

 - Załącznik Nr 2 - Informacja o wyrobach zawierających  azbest

 - Załącznik Nr 3 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 - Załącznik Nr 4 - Oświadczenie

 

BUDOWNICTWO

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia [ opis ]

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [ opis ]

Wniosek o wydanie decyzji na podział nieruchomości [ opis ]

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [ opis ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości [ opis ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [ opis ]

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego [ opis ]

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej - wewnętrznej [ opis ]

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych   [opis]

Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej   [opis]

Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   [opis]

Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   [opis]

 

INNE

 KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

 LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Zdalna Szkoła

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1