Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę

INFORMACJA PUBLICZNA

 • UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW Z OBRAD SESJI / POSIEDZEŃ KOMISJI

 

SPRAWY PRACOWNICZE

 • Wydanie świadectwa pracy

 

REJESTR WYBORCÓW:

 • Wpisanie, skreślenie i udostępnienie Rejestru Wyborców

 

SPRAWY WOJSKOWE

 • Rejestracja przedpoborowych
 • Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

 

FINANSE I PODATKI

 • Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych
 • Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych
 • Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych
 • Podatek rolny od osób prawnych
 • Podatek leśny od osób prawnych
 • Podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
 • Ulga ustawowa w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów
 • Ulga ustawowa w podatku rolnym – inwestycyjna
 • Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty
 • Zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gruntów na terenie gminy, o płaceniu podatku oraz niezaleganiu w opłacaniu należności podatkowych
  

GOSPODARKA KOMUNALNA

 • Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

 

OŚWIATA

• Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

• Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

• Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

• Informacja w sprawie warunków uzyskania zezwolenia na utrzymywanie i prowadzenie hodowli psa rasy uznanej za agresywną.

 

BUDOWNICTWO

• Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia

• Wydanie decyzji środowiskowej

• Wydanie decyzji / postanowienia na podział nieruchomości

• Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik

• Wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości

• Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik

• Wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego

• Wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

• Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych

• Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

• Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

• Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Zdalna Szkoła

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1