Opłaty, czynsze, podatki

Opłaty, czynsze, podatki

Godziny pracy urzędu - dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

kasa czynna w godzinach od 8.00 do 14.00

Nasz Bank:      Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Konto urzędu:  04 8717 0009 2001 0000 8844 0001

Przy płatnościach z zagranicy:

Konto urzędu:  PL 04 8717 0009 2001 0000 8844 0001

Bank pośredniczący BPS O/R Lublin

SWIFT POLU PL PR

NIP: 715-10-26-975

REGON: 0543410

OPŁATY SKARBOWE

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635)

w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego

 - odpis skrócony aktu s.c.

22 zł

 - odpis zupełny aktu s.c.

33 zł

 - wielojęzyczny odpis aktu s.c.

22 zł

 - zaświadczenie o braku aktu lub księgi s.c.

24 zł

- zaświadczenie o dokonanym w akcie przypisku

  lub jego braku

24 zł

 - inne zaświadczenia

26 zł

- decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu do

  polskich ksiąg s.c. (umiejscowienie aktu)

50 zł

 - decyzja o sprostowaniu aktu

39 zł

 - decyzja o uzupełnieniu aktu

39 zł

- decyzja o zarejestrowaniu zdarzenia niezarejestro-

  wanego w zagranicznych księgach s.c.

39 zł

 - decyzja o odtworzeniu treści aktu

39 zł

 - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia

   małżeństwa za granicą

38 zł

 - sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

 - decyzja o skróceniu terminu ślubu

39 zł

 - przyjęcie do protokołu oświadczenia rodziców

   o zmianie imienia (imion dziecka)

11 zł

 - przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwie-

   dzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed

   zawarciem małżeństwa

11 zł

 - wpisanie do aktu urodzenia wzmianki o zawarciu

   małżeństwa przez rodziców dziecka

11 zł

 - wpisanie w akcie urodzenia osoby pełnoletniej

   wzmianki o zmianie nazwiska lub imienia (imion)

   rodziców na podstawie decyzji administracyjnej

11 zł

 - wpisanie na wniosek strony innych wzmianek

   w aktach stanu cywilnego, w tym wzmianki o rozwo-

   dzie na podstawie rozporządzenia Rady Unii Euro-

   pejskiej, dotyczącego m. in. uznawania orzeczeń

   w sprawach małżeńskich, tzw."Bruksela IIa"

11 zł

 - decyzja o zmianie imienia (imion) nazwiska

37 zł

 - złożenie pełnomocnictwa

17 zł

w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych

- poświadczenie zameldowania

17 zł

- zaświadczenie z akt dowodów osobistych

17 zł

- decyzja o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

10 zł

- decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego/czasowego

10 zł

- decyzja o anulowaniu czynności materialno-technicz-

  nej zameldowania/wymeldowania

10 zł

w sprawach wymiaru podatku

- zaświadczenie o przychodowości

17 zł

- zaświadczenie o stanie posiadania

17 zł

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub

  stwierdzające stan zaległości (od każdego

  egzemplarza)

21 zł

OPŁATY SZCZEGÓLNE

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH                        - 31.00 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

(Dz. U. Nr 207 poz. 1298);

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Zdalna Szkoła

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1