Aktualności

Aktualności

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

mamm

SZACOWANIE SZKÓD.

W związku z wydłużeniem terminu zgłaszania szkód suszowych do końca października informujemy o zasadach szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Prace Komisji ds. szacowania szkód odbywają się w oparciu o obowiązujące wytyczne zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym, wskazanym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, wystąpiła susza, biorąc także pod uwagę gatunek rośliny i kategorię podatności gleb na suszę. Ponadto szacowanie szkód odbywa się poprzez lustrację na miejscu w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, tj.: od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo do czasu jej likwidacji. Na stronach internetowych IUNG w Puławach prowadzony jest monitoring suszy, dane odnośnie podatności gleb na suszę na terenie gminy Kraśnik do poziomu działki rolnej można w każdej chwili sprawdzić. W sytuacji gdy dla danej kategorii gleby w okresie raportowania (było 14 raportów) nie wystąpiła susza, zgodnie z wytycznymi nie szacuje się strat w plonie. Najbardziej zagrożone suszą są gleby I (8,8% powierzchni gruntów rolnych) i II (11,60% powierzchni gruntów rolnych) kategorii podatności gleb na suszę, na naszym terenie łącznie to około 20% gruntów ornych, pozostałe grunty – 80% to grunty III i IV kategorii, to są grunty na których wg danych IUNG w Puławach nie wystąpiła susza lub skutek suszy w niewielkim stopniu dotyczył tylko niektórych gatunków roślin.
Wszystkie informacje dotyczące spraw suszowych dostępne są na stronach internetowych:
1) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem

https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne
2) Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/procedura-szacowania-strat.html
3) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
http://www.susza.iung.pulawy.pl/

 

Wójt Gminy Kraśnik

 Mirosław Chapski

Ostatnia sesja Rady Gminy Kraśnik w kadencji 2014-2018

W dniu 10 października 2018 r. odbyła się XLIV sesja VII kadencji Rady Gminy Kraśnik i była to ostatnia sesja rady w kadencji 2014-2018.
Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik Pan Andrzej Hanaj, który powitał przybyłych gości, pracowników urzędu, radnych, sołtysów, po czym przedstawił porządek obrad Rada na swojej ostatniej sesji podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik,
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ostatnie posiedzenie Rady było okazją do wręczenia podziękowania wójtowi oraz radnym za godne i rzetelne sprawowanie swojej funkcji na rzecz samorządu lokalnego.
W podziękowaniu za swoją pracę radni otrzymali dyplomy.

 zdjecie radnych koniec kadencjiccccccccczdjęcie 222

II edycja konkursu na wybór przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej

Logo WFOSIGW LublinW dniu 12.10.2018r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Kraśnik na dofinansowanie zadnia pn. Program edukacji ekologicznej „W czystym powietrzu zdrowy człowiek i środowisko” realizowany w Szkole Podstawowej w Kowalinie. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący efekt ekologiczny: podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy ekologicznej, inspirowanie do praktycznych działań na rzecz ochrony powietrza i racjonalnej gospodarki odpadami.

Jak oszczędzić na energii?

15 października o godz. 12 do Kraśnika przyjadą doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego. Od nich będzie można się dowiedzieć jak zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną, co to są panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz w jaki sposób można uzyskać dotacje na ich montaż.

 

nowa energia

Czytaj więcej...

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

77 obywatel gov pl

 

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1